Cookies, inkludert tredjeparts informasjonskapsler, brukes til å forbedre kvaliteten på innholdet på dette nettstedet og for å tilpasse det til behovene til sine brukere. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, samtykker du til bruk av cookies, samt mulig kommunikasjon, hvis du oppgir din kontaktinformasjon i en av skjemaer som skal fylles ut på siden.

HØYEST KVALITET TIL BESTE PRIS!

Kjøp og frakt


1. Bestillingsprosess.


Biopellets tilbyr trepellets, briketter, ved, askestøvsuger, vaskesett til pelletskjele og kjemiske midler med frakt til valgt adresse.

For å utføre bestillingen må du gjøre følgende:

 1. Velg antall produkter.
 2. Angi korrekt informasjon om kjøper.
 3. Angi adresse for frakt.
 4. Angi informasjon om personen som kommer til å motta bestillingen.


2.  Betalingsvilkår


For å betale for varene må fylle ut et betalingsskjema. Betalingen kan foregå på to måter: Den første er å utføre betalingen med bankkort, det innebærer at du må angi kredittkort- eller debetkortinformasjon (Visa, MasterCard, Maestro) og informasjon om kjøperen. Den andre er å overføre betalingen gjennom nettbank, denne betalingen blir behandlet i kundens nettbank. For å bruke sistnevnte betalingsmåte må kunden angi nødvendig informasjon i nettbanken for å kunne fullføre betalingen.

Biopellets bekrefter at kundens utførte betalinger via bedriftens nettsted er trygge, og at sikkerheten til kundedata garanteres. Behandlingen av betalingene finner sted over trygge nettsteder.


3. Viktig informasjon om ordren og ordrebekreftelse


Når bestillingen er utført, vil det bli sendt en mail til din epost-adresse som inneholder ordrebekreftelse og viktig informasjon angående bestillingen. Bestillingen vil bli behandlet først når hele summen er mottatt. Så snart betalingen er gjennomført, vil du motta en e-post med nøyaktig informasjon om når ordren vil bli levert. Bekrefteltelsesmailen vil inneholde følgende informasjon:

 1. Kundeinformasjon;
 2. Selgerens navn og kontaktinformasjon;
 3. Informasjon om bestilte varer og ordresum;
 4. Benyttet betalingsmåte;
 5. Ordrenummer;
 6. Kjøps-/bestillingsnummer.


4. Priser


Prisen på hvert produkt er synlig under bestillingen, men den endelige prisen (inkludert fraktutgifter) blir beregnet automatisk i samsvar med frakttype og adresse. Fraktprisen blir vist ved fullføring av bestillingen. Fraktadressen blir beregnet automatisk når kunden angir frakttype, sluttsummen på frakten kan bli en annen dersom man endrer fraktadresse.

Sluttsummen på en bestilling varierer ut fra omfanget på bestillingen og fraktadressen.

Biopellets viser til at bedriften har rett til å foreta prisendringer uten å varsle kundene separat. Prisendringer gjelder ikke bestillinger som er foretatt før prisendringen fant sted.

Biopellets tilbyr sine kunder høykvalitetsprodukter til lave og gunstige priser.


5. Leveringsbetingelser


Biopelets viser til at bestillingen blir levert med leverandør ikke senere enn 5 (fem) virkedager etter at betaling av hele beløpet er utført. Dersom bestillingen blir forsinket på grunn av uforutsette forhold, vil en representant fra Biopellets ta kontakt med deg for å informere om omstendighetene.

Levering er mulig under disse vilkår:

 1. Leverandører utfører leveranser alle virkedager fra klokken 08.00 til 17.00. Du vil motta en epost om leveringen som inneholder sporingsnummer. På leveringsdagen vil leverandøren ringe minst 1 time før leveringen og presisere leveringstidspunkt.
 2. For endring av leveringstidspunkt og dato ber vi deg ta kontakt med representant for Biopellets ikke senere enn to dager før planlagt levering.
 3. Produktet blir levert til adressen du har angitt, og kan bare mottas av personen som er angitt i bestillingen.
 4. Ved bestilling av trepellets, brikketer eller ved, er målene på leverandørens lastebil 9 meter i lengden, 2,45 meter i bredden og 4 meter i høyden, vi ønsker derfor at du er sikker på at leverandøren kan levere produktene til din valgte adresse. Hvis levering ikke er mulig til din valgte adresse, blir produktene levert på nærmeste mulige leveringsadresse.
 5. For at leveringen skal lykkes, er du nødt til å forvisse deg om at innkjørselen er bred nok (minst 3 meter), at veien er passende for en lastebil med totalvekt på over 10 tonn, at veien er ryddet og at lastebilen har muligheten til å snu.
 6. Dersom det er omstendigheter som kan skape problemer for leveringen av trepellets, briketter eller ved, ber vi deg umiddelbart ta kontakt med representant for Biopellets .
 7. Dersom det under visse omstendigheter ikke er mulig å levere produktene, vil leverandøren forsøke å levere på nytt etter avtale med deg. Prisen på gjentatt levering er 50 % av førstegangslevering.
 8. Originalt forsendelsesdokument blir lagt ved en av pallene eller ved lasten.


6. Angrerett

 1. Angreretten kan benyttes de første 14 dager etter leveringsdagen.
 2. Når kunden benytter seg av angreretten, betyr det at kunden varsler om at vedkommende vil frasi seg produktet, det vil si at kunden gir beskjed om benyttelse av angreretten eller at en forespørsel sendes til selgeren.
 3. Biopellets sikrer at angreretten kan bli benyttet på kundens forespørsel.
 4. Angreretten er gyldig og blir tatt i bruk dersom beskjed om angrerett er sendt eller levert innen fristen for angrerett.
 5. Retur av varene er mulig dersom de er oppbevart i originalemballasjen og er i samme stand som du mottok den.
 6. Dersom du ønsker å returnere produktet, er du selv nødt til å dekke utgiftene for returen.
 7. Dersom kjøper angrer på bestillingen under levering fra Biopellets, er det kjøperen som dekker utgiftene for retur som er 150 % av opprinnelig fraktsum. I dette tilfellet sørger Biopellets for returen av varene til produksjonsstedet.


7. Kundens personvern


Bedriften benytter kun personlig informasjon om kunden som er nødvendig for å ivareta avtalen med kunden. Kundens bankkort og annen bankinformasjon blir ikke behandlet av bedriften da den ikke har tilgang til slik informasjon. Kunden blir under betalingen ført videre til et trygt nettsted. Derfor er alle transaksjoner gjennom bedriftens nettside trygge.

På bedriftens nettside www.biopellets.no blir det brukt informasjonskapsler. Vilkår for bruk av disse har blitt klarert i følge gjeldende regler og bestemmelser. Det er mulig å nekte bruk av informasjonskapsler på nettstedet, men dette kan ha innflytelse på nettstedets funksjonalitet. Ved å bruke nettbutikken www.biopellets.no godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

 

Personvernerklæring


Behandlingsansvarlig
: Luxvindu AS, organisasjonsnr: 918333614, adresse: c/o Leinonen, Arbins gate 4, 0253 Oslo, NORWAY

Denne personvernerklæringen definerer hvordan den behandlingsansvarlige samler inn, lagrer og behandler personopplysningene som den behandlingsansvarlige samler inn fra kunder og besøkende som besøker www.biopellets.no.


Personopplysninger og anvendelsen av personvernerklæringen


Personopplysninger betyr all personlig identifiserbar informasjon som potensielt kan identifisere en fysisk eller registrert person.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle opplysninger om fysiske personer som kommer i selskapets besittelse. De vanligste opplysningene om de registrerte er deres navn, etternavn, bosted eller oppgitt adresse, for kontraktsmessige formål, personlig identifikasjonsnummer, e-postadresse, faktureringsinformasjon og andre identifikatorer for en fysisk person.

Denne personvernerklæringen gjelder for potensielle og/eller eksisterende kunder av selskapet, samt for andre fysiske personer.


Hvordan samles personopplysninger inn?


Det finnes flere måter selskapet kan samle inn personopplysninger på:

 1. Basert på en bestilling av en fysisk person på www.biopellets.no
 2. Basert på en bestilling av en fysisk person fra et selskap på andre måter enn gjennom et nettsted
 3. Ved å besøke og benytte deg av tjenestene til www.biopellets.no nettbutikk, samtykker en fysisk person til at all gitt og eksisterende informasjon blir brukt og administrert i samsvar med bestemmelsene i regelverket og denne personvernerklæringen
 4. Basert på informasjonskapsler som finnes på www.biopellets.no.
 5. Den behandlingsansvarlige har retten til å verifisere nøyaktigheten av opplysningene som sendes inn av den fysiske personen


Behandling av opplysninger om leverandør og samarbeidspartner


Selskapet behandler opplysninger om fysiske personer knyttet til selskapets samarbeidspartnere og/eller samarbeidsaktiviteter som skal gjennomføres.


Behandling av kundeopplysninger


Selskapet behandler opplysninger fra eksisterende, potensielle og eventuelt tidligere kunder.


Databehandling for selskapets behov for markedsføring


Selskapet har rett til å sende markedsføringsmateriell til kunder i form av et kommersielt varsel. Samtidig kan selskapet forvente kundedeltagelse i utlodninger eller andre arrangementer.

For aktiviteter relatert til markedsføring trenger selskapet følgende personopplysninger: navn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer.

Lovligheten av databehandling avgjøres i samsvar med artikkel 6 i den generelle forordningen for databeskyttelse. Mer spesifikt har den registrertes samtykke blitt innhentet, en kontrakt har blitt inngått med den registrerte og den behandlingsansvarliges legitime interesser har blitt etablert.

Den registrerte har muligheten til å melde seg av å motta markedsføringsrelaterte meldinger ved å besvare den mottatte kommersielle markedsføringsmeldingen eller ved å ta kontakt med en representant for selskapet separat.

Selskapet spesifiserer at å melde seg av å motta markedsføringsinnhold ikke hindrer selskapet i å sende kommersielle meldinger i andre formater, for eksempel en fakturering eller sen betalingsmelding.


Databeskyttelse


Selskapet sørger for at opplysningene i selskapets besittelse behandles på en trygg og entydig måte, og kun for det tiltenkte formålet. Selskapet sørger for at alle IT- og IKT-systemer det bruker garanterer konfidensialitet.

Selskapet lærer grundig opp sine ansatte i behandling av personopplysninger for å forhindre situasjoner der den registrertes opplysninger kan behandles på et utilstrekkelig profesjonelt nivå. Hver ansatt i selskapet er underlagt alle lover og forskrifter som regulerer behandlingen av den registrertes opplysninger.

Personopplysninger lagres ikke av selskapet lenger enn nødvendig eller som påkrevd av lovgivning eller forskrifter. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, slettes de permanent og fjernes fra selskapets databaser.

Tatt i betraktning det ovennevnte, konkluderes det med at selskapet utfører begrenset behandling av den registrertes opplysninger i følgende tilfeller:

 1. Så lenge det er nødvendig for å yte tjenesten til kunden
 2. Basert på lover og regler eller en gjensidig avtale
 3. Basert på lover og regler eller en gjensidig avtale
 4. Lengre, der dette er mulig i henhold til lover og forskrifter, kontrakt, for statistiske formål eller for å beskytte selskapets interesser.

Selskapet garanterer at, for å utføre behandling av høy kvalitet av den registrertes opplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og lover og forskrifter, brukes minimumsmengden av opplysninger som er nødvendig for å utføre de spesifikke aktivitetene relatert til databehandling.

Selskapet sikrer databeskyttelse ved å sørge for at opplysninger ikke viderebehandles med mindre lover og forskrifter krever det, samtidig som selskapet indikerer at den registrertes opplysninger ikke brukes til automatiserte beslutninger.

Nødvendigheten av plikten tilsier at virksomheten har rett til å overføre den registrertes opplysninger til tredjeparter der dette er nødvendig for å kunne yte den registrerte den tjenesten som brukes eller for å gi den registrerte varene som ble bestilt.


Den registrertes rettigheter


Den registrerte har rett til å ta kontakt med selskapet og be om innsyn i dets personopplysninger som behandles av selskapet. Selskapet indikerer at før en representant for den registrerte oppgir visse opplysninger til den registrerte, vil en representant for selskapet bekrefte identiteten til den registrerte før denne oppgir de forespurte opplysningene. Den registrerte har rett til å klage til databeskyttelsesmyndighetene angående opplysninger som behandles av selskapet.

Dersom den registrerte ønsker å få tilgang til opplysningene sine, skal selskapet angi at den registrerte må ta kontakt med en representant for selskapet.

Den registrerte har retten til å be selskapet om å slette opplysningene, hvor den registrerte i så fall må bekrefte at tjenestene og varene som tilbys av selskapet ikke blir brukt og at den registrertes opplysninger lagres i selskapets registre. Selskapet bekrefter at opplysningene ikke blir brukt til kommersielle formål og blir lagret i samsvar med selskapets legitime interesser og lover og regler.

Forespørsler om informasjon mottatt fra den registrerte knyttet til behandlingen av den registrertes opplysninger skal behandles innen 1 kalendermåned etter mottak og bekreftelse.


Den registrertes samtykke


Ved å plassere opplysninger i selskapets besittelse, godtar den registrerte denne personvernerklæringen og vilkårene som er angitt her.


Kontakter


For eventuelle spørsmål eller hjelp du behøver, kan du ta kontakt med selskapets representant.


Hvor skal man klage på selskapets databehandling?


Ved klager oppfordrer selskapet deg i første omgang til å ta kontakt med sine representanter på telefon eller skriftlig.

Informasjonskapsler


Hva er informasjonskapsler?


En informasjonskapsel er en liten tekstbit som lagres på en kundes datamaskin eller bærbare enhet når de besøker www.biopellets.no.

Informasjonskapsler gjør det mulig å skille mellom brukere av en nettside, noe som gjør det enklere for alle som besøkerwww.biopellets.no-nettstedet å bruke det.


Hvordan brukes informasjonskapsler?


Essensielle informasjonskapsler på www.biopellets.no -nettstedet brukes kun for å utføre eller forenkle overføringen av mulige handlinger raskere og mer effektivt over nettet. Essensielle informasjonskapsler hjelper et nettsted med å beholde relevant informasjon under bruk.

Ikke-essensielle informasjonskapsler lar et nettsted analysere funksjonene som brukes av nettstedets besøkende. Innsamling av denne typen informasjon gir en mulighet til å forbedre brukervennligheten på www.biopellets.no lietošanas ērtumu.

Funksjonalitetskapsler muliggjør lagring av informasjon som lar www.biopellets.no gjenkjenne brukere som for eksempel besøker et bestemt nettsted på nytt.

Annonseinformasjonskapsler bidrar til å plassere et selskaps reklamemateriell på Internett. Disse informasjonskapslene gir selskapet informasjon om at den besøkende har besøkt www.biopellets.no, og derfor lar den vedkommende konkludere med at det er nødvendig å vise reklamemateriell knyttet til tjenestene og varene som tilbys av selskapet.


Hvordan administrerer eller avviser jeg informasjonskapsler?


Det er mulig å avvise bruken av informasjonskapsler på nettsiden, men dette kan påvirke driften av nettbutikken. Ved å bruke nettsiden til www.biopellets.no -nettbutikken, samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Om du avviser bruken av informasjonskapsler, forventes det at bruken av noen av www.biopellets.no -underseksjonene blir forstyrret.

Har du spørsmål og vil at vi skal ringe deg tilbake?
+47